top of page
Typewriter

ANDERE TEKSTEN

Stirner wordt een man van één werk genoemd: De enige en zijn eigendom is zonder enige twijfel zijn voornaamste nalatenschap. We geven hier een overzicht van zijn belangrijkste teksten en gepubliceerde artikels. Waar mogelijk verwijzen we naar externe links of schetsen we kort de inhoud.

OVER SCHOOLWETTEN

Over schoolwetten, Doctoraalscriptie, 1834. In vertaling:
https://verbodengeschriften.nl/html/over-schoolwetten-doctoraalscriptie.html

1834

HEB SLECHTS DE MOED...

1841-1842

Heb slechts de moed om destructief te zijn... Recensie van: Theodor Rohmer: Deutschlands Beruf in der Gegenwart, Die Eisenbahn 1841-1842. De vertaling op:

https://verbodengeschriften.nl/html/heb-slechts-de-moed-om-destructief-te-zijn.html?zoom_highlight=Stirner

KUNST EN RELIGIE

Juni 1842

Kunst en religie, Rheinische Zeitung, juni 1842: Dit artikel bekritiseerd Bruno Bauers Hegel’s Lehre von der Religion und Kunst (1842), waarin Bauer Hegels dialectische visie op kunst, religie en filosofie op losse schroeven zette en de kunst aansluiting doet vinden bij de filosofie. Stirner zelf behandelt de kunst opnieuw in nauwe samenhang met de religie en radicaliseert/ridiculiseert zo Bauers kritiek van de religie. Een kersverse vertaling (2017, Vlaams Marxistisch Tijdschrift) met een sterk voorwoord van Widukind De Ridder vind je via deze link: http://www.imavo.be/vmt/17118-De%20Ridder.pdf

CHRISTENDOM EN ANTICHRISTENDOM

1842

Christendom en antichristendom, Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst, 1842.
https://verbodengeschriften.nl/html/christendom-en-antichristendom.html?zoom_highlight=Stirner

HET ONJUISTE PRINCIPE VAN ONZE OPVOEDING

1842

Het onjuiste principe van onze opvoeding of humanisme en realisme, bijvoegsel bij n°100 van de Rheinische Zeitung, april 1842. Deze tekst bevat reeds de belangrijkste aanzetten voor De enige. Hij toont ook aan hoe centraal de kritiek van de opvoeding wél is in Stirners autoriteitskritiek. De vertaling op:
https://verbodengeschriften.nl/html/het-onjuiste-principe-van-onze-opvoeding.html?zoom_highlight=Stirner

OVER BRUNO BAUERS 'DE BAZUIN...'

1842

Over Bruno Bauers 'De Bazuin van het Laatste Oordeel'. Eerste publicatie in: Telegraph für Deutschland, 1842.
https://verbodengeschriften.nl/html/over-bruno-bauers-de-bazuin-van-het-laatste-oordeel.html?zoom_highlight=Stirner

ANTWOORD VAN EEN LID VAN DE BERLIJNSE GEMEENSCHAP

1842

Antwoord van een lid van de Berlijnse gemeenschap op het schrijven van de zevenenvijftig Berlijnse geestelijken: “De christelijke zondagsviering. Een woord van liefde aan onze gemeenteleden." Leipzig, 1842.
https://verbodengeschriften.nl/html/antwoord-van-een-lid-van-berlijnse-gemeenschap.html?zoom_highlight=Stirner

ENIGE VOORLOPIGE OPMERKINGEN OVER DE LIEFDESSTAAT

Enige voorlopige opmerkingen over de liefdesstaat, Berliner Monatsschrift, juli 1843.
https://verbodengeschriften.nl/html/enige-voorlopige-opmerkingen-over-de-liefdesstaat.html?zoom_highlight=Stirner

1843

OVER 'DE MYSTERIËN VAN PARIJS'

1843

Over “De Mysteriën van Parijs” (Eugène Sue). In: Berliner Monatsschrift, juli 1843. Een recensie die reeds belangrijke aanzetten bevat met name met betrekking tot de thema's egoïsme en liefde . Tekst in vertaling:
https://verbodengeschriften.nl/html/over-de-mysterien-van-parijs-1842.html?zoom_highlight=Stirner

DE RECENSENTEN VAN STIRNER

1845

De recensenten van Stirner, Wigands Vierteljahrsschrift, 1845. Stirner repliceert op de antwoorden van Szeliga, M. Hess en Feuerbach nav. De enige. Deze tekst getuigt van de publieke receptie van De enige. De receptie van dit boek vond verder voornamelijk plaats in achterkamers en persoonlijke worstelingen met een vaak existentieel karakter. De superieure en gelijkmoedige manier waarop Stirner zijn tegenstanders van antwoord dient, is hieraan wellicht niet vreemd. Nieuwe vertaling integraal op deze site: De recensenten.

DE FILOSOFISCHE REACTIONAIREN

1847

De filosofische reactionairen;[Repliek op:] De moderne sofisten, van Kuno Fischer, De epigonen, Leipzig, 1847. Een meer dan lezenswaardige repliek op de kritiek van Kuno Fischer op De enige. Er is enige betwisting over het auteurschap, maar teveel goede redenen wijzen Stirner aan als auteur. De tekst bevat, naast heel wat gevatte replieken, enkele essentiële toelichtingen met betrekking tot De enige. Dit is tegelijkertijd de laatste tekst waarin Stirner, een goeie twee jaar na het verschijnen van De enige, terugblikt op zijn magnum opus. Een vertaling vind je hier:
https://verbodengeschriften.nl/html/de-filosofische-reactionairen-repliek.html?zoom_highlight=StirnerMet oprechte dank voor de digitale bibliotheek van https://verbodengeschriften.nl en het werk van de vertalers.

bottom of page