top of page

MAX STIRNER

DE ENIGE EN ZIJN EIGENDOM

'Max Stirner? Ja, dat is hem. Bij hem is nog steeds het geestelijke dynamiet te vinden, dat er aanspraak op maakte, dat het iets voor later heeft voorbereid. (…)

Zijn tijd, zo luidt mijn stelling, is nu pas gekomen.'

Bernd A. Laska

Bladwijzers van DEEZE - verkrijgbaar in de verdeelpunten van het boek_edited.jpg
Max Stirner - De enige en zijn eigendom: Welcome

MAX STIRNER - DE ENIGE EN ZIJN EIGENDOM

EEN NIEUWE NEDERLANDSE VERTALING

In het voorjaar van 2024 verschijnt bij Uitgeverij Het Leesmagazijn (https://leesmagazijn.net), een nieuwe nederlandse vertaling van De enige en zijn eigendom; het onnavolgbare meesterwerk dat Max Stirner in 1844 voltooide. De enige is in veel opzichten een bijzonder boek; het heeft veel stof doen opwaaien, maar is dan toch telkens weer onder een stevige stoflaag begraven geworden; het is zonder twijfel een filosofisch boek, maar dan wel één dat voorgoed een punt wilde plaatsen achter de filosofie; een vlammend pleidooi voor het egoïsme en tegelijk een vlijmscherpe kritiek van het liberale 'burger-individu'; een verpletterende aanval op de staat, in welke vorm dan ook, maar geen nieuwe blauwdruk en geen ideologie; de doodsteek voor 'de' samenleving, maar een warm pleidooi voor de vereniging...


Dit boek onttrekt zich aan elke betiteling en wie het leest, blijft niet ongeschonden achter. Het kruipt in je leven binnen, bevraagt je doen en laten, roept je op tot een overeenkomst met jezelf. Pas vanuit die verhouding tot onszelf, kan er een samenleven ontstaan dat levend en divers is en niet langer vastgenageld moet worden met principes, wetten, gestichten en gevangenissen.

Het boek wordt toegankelijk ingeleid en filosofisch en historisch gekaderd door Jason McQuinn. In annex bevindt zich een tekst van Massimo Passamani, die dieper ingaat op de vele bezwaren en kritieken die tegen het werk zijn ingebracht en tegelijk de mogelijke sociale implicaties van De enige belicht.

 

Het boek kan eenvoudig besteld worden via Het Fort van Sjakoo (www.sjakoo.nl): order@sjakoo.nl

Dit is het verdeelpunt voor particulieren én verdelende boekhandels.

Het anarchisme van Max Stirner.jpg
De Stirner van het anarchisme.jpg
De sporen van Max Stirner.jpg

HET ANARCHISME VAN STIRNER

DE STIRNER VAN HET ANARCHISME

DE SPOREN VAN STIRNER

LAAT VAN JE HOREN

Thanks for submitting!

bottom of page